Hoofdstuk 3 Operating Systems

Redacteuren: Groep 3

Wat is belangrijk?

 • 3.1 Het is handig om te weten waar computers begonnen zijn, dit geeft beter inzicht in hoe de computers van vandaag werken.
 • 3.2 Belangrijk: device-drivers. Dit zijn kleine programmaatjes die randapparatuur hun werk laat doen. Deze zorgen bijvoorbeeld voor aansturing van printer, monitor of muis. Je hoeft dit dus niet zelf aan te sturen, maar kan een opdracht naar printer of monitor sturen of een opdracht van de muis ontvangen en deze opvangen in je programma, zonder dat je weet hoe het technisch precies werkt. Ook is het belangrijk te weten wat een GUI doet, voor de communicatie met de eindgebruiker.
 • 3.4 Je moet weten welke twee problemen er op kunnen treden bij het afhandelen van competitie tussen processen en hoe deze problemen op te lossen zijn (globaal, voorbeelden zoals spooling hoef je niet te kennen).
 • 3.5 Security is in de zorg van groot belang. Dit aangezien er veel met gevoelige, persoonlijke data wordt gewerkt. Beveiligingslekken ontstaan vooral door uitlekken van wachtwoorden of doordat ze zijn achterhaald door hackers. Oplossingen zijn ingebouwd in CPU en OS. Bijvoorbeeld door bepaalde processen toe te staan extra geheugen vrij te maken.

Wat is onbelangrijk?

 • 3.3 Gaat erg diep op de stof in, maar het is wel handig om basaal te weten hoe processen werken. Ons lijkt het veel te ver gaan voor de studie MIK.
 • 3.4 De gegeven voorbeelden en de groene vlakken zijn irrelevant voor MIK studenten, evenals de begrippen anders dan semaphore en deadlock.

Tien beste tentamenvragen (inclusief antwoorden)

 1. Hoe kunnen privileged levels een computer beschermen tegen kwaadwillenden? Antwoord: Privileged levels bestaan uit 2 modes: de privileged mode en de nonprivileged mode. Deze mode hangt af van de gebruiker die is ingelogd (de administrator of een general user). In de nonprivileged mode voert een cpu geen taken uit die een restrictie hebben. Hierdoor is het voor een general user niet mogelijk om bijvoorbeeld de inhoud van het memory limit registers of van de privileged mode te veranderen. Door deze techniek is het moeilijker om bij vertrouwelijke gegevens te komen. (Vincent Stangenberger)
 2. Wat is een deadlock en hoe kan je dit oplossen?Antwoord: Een deadlock is een probleem gedurende resource toewijzing. 2 (of meer) processen blokkeren elkaar waardoor geen van beide verder kan. Dit kan opgelost worden door 1 (of meerdere) programmas te killen (dus niet normaal afsluiten). (Koos de Wit)
 3. Wat is read-only memory (ROM) en welk programma is permanent in de computer's ROM opgeslagen? Antwoord: read-only memory is geheugen waar de inhoud alleen van gelezen kan worden. Dit betekent dus dat er niks aan de inhoud kan worden aangepast in ROM. Het programma dat permanent is opgeslagen is de boot loader. (Eva Surquin)
 4. Uit welke twee componenten bestaat een operating system en waar zorgen deze voor? Antwoord: De shell zorgt voornamelijk voor de Graphical User Interfase, d.m.v. het Windows, Icons, Menus en Pointers (WIMP) systeem. De kernel regelt de basale functies van de computer, zoals file managers, device drivers, memory managers, schedulers en dispatchers. (Margie Liauw)
 5. Wat is het verschil tussen time-sharing en multitasking? Antwoord: time-sharing heeft meer dan 1 gebruiker die tegelijkertijd toegang heeft tot de machine. Multitasking heeft 1 gebruiker dat meerdere taken uitvoert op hetzelfde moment. (Keiko Driest)
 6. Geef de softwareclassificatie weer in een boomdiagram. Antwoord: https://www.dropbox.com/s/fkd0m905knoyn36/boomdiagram.JPG (Patrick Morais de Almeida)
 7. Wat is het verschil tussen een programma en een proces? Antwoord: Een programma is een verzameling aanwijzingen. Een proces is de actie van het volgen van die aanwijzingen. (Laura Bijman)
 8. Wat is een Operating System? Antwoord: een Operating System is de software die de algemene werking van een computer regelt.(Hans Teunisse)
 9. Wat is het verschil tussen application software en system software? En noem de twee categorien van system software. Antwoord: System software is algemene software, waar application software specifiek is voor het apparaat waar het op staat. System software is dus de infrastructuur voor de application software. De twee categorien binnen system software zijn de system software zelf en de utility software. (Jeroen Tichelaar)
 10. Hoe noemt men de software tussen die tussen de gebruiker en het operating system in staat?Antwoord: De user interface(Dick Saes)
Nieuwe top 10 beste tentamenvragen
 1. Wat is het verschil tussen een shell en een GUI? Antwoord: Een shell communiceert door middel van tekstinvoer en een GUI geeft objecten weer als iconen en communiceert met veel middelen, zoals een muis. (Carly Hill)
 2. Als een computer een applicatie draait die meer ram-geheugen nodig heeft dan er beschikbaar is, kan deze soms dankzij een techniek genaamd 'Virtual Memory' toch draaien. Geef echter ook een nadeel van Virtual memory. Antwoord: Virtual memory reserveert ruimte van de harde schijf, die minder snel toegankelijk is dan het RAM-geheugen.(Rutger de Graaf)
 3. Wat is het verschil tussen Batch processing en multitasking? Antwoord: Batch processing is meerdere processen achter elkaar uitvoeren. Multitasken is meerdere processen tegelijk uitvoeren.(Rutger de Graaf)
 4. Wat is bootstrapping? En waar is bootstrapping voor nodig Antwoord: Bootstrapping is het proces dat het operating system op de main memory zet, dit proces is nodig om de machine te starten.(Tijmen Henrich)
 5. Hoe kunnen privileged levels een computer beschermen tegen kwaadwillenden? Antwoord: Privileged levels bestaan uit 2 modes: de privileged mode en de nonprivileged mode. Deze mode hangt af van de gebruiker die is ingelogd (de administrator of een general user). In de nonprivileged mode voert een cpu geen taken uit die een restrictie hebben. Hierdoor is het voor een general user niet mogelijk om bijvoorbeeld de inhoud van het memory limit registers of van de privileged mode te veranderen. Door deze techniek is het moeilijker om bij vertrouwelijke gegevens te komen. (Vincent Stangenberger)
 6. Wat is een deadlock en hoe kan je dit oplossen?Antwoord: Een deadlock is een probleem gedurende resource toewijzing. 2 (of meer) processen blokkeren elkaar waardoor geen van beide verder kan. Dit kan opgelost worden door 1 (of meerdere) programmas te killen (dus niet normaal afsluiten). (Koos de Wit)
 7. Wat is read-only memory (ROM) en welk programma is permanent in de computer's ROM opgeslagen? Antwoord: read-only memory is geheugen waar de inhoud alleen van gelezen kan worden. Dit betekent dus dat er niks aan de inhoud kan worden aangepast in ROM. Het programma dat permanent is opgeslagen is de boot loader. (Eva Surquin)
 8. Wat is het verschil tussen time-sharing en multitasking? Antwoord: time-sharing heeft meer dan 1 gebruiker die tegelijkertijd toegang heeft tot de machine. Multitasking heeft 1 gebruiker dat meerdere taken uitvoert op hetzelfde moment. (Keiko Driest)
 9. Wat is het verschil tussen een programma en een proces? Antwoord: Een programma is een verzameling aanwijzingen. Een proces is de actie van het volgen van die aanwijzingen. (Laura Bijman)
 10. Wat is een Operating System? Antwoord: een Operating System is de software die de algemene werking van een computer regelt.(Hans Teunisse)

Voorgestelde tentamenvragen (inclusief antwoorden)

 1. Tot op welke hoogte dient een ontwikkelaar van een operating system verantwoordelijk worden gehouden als een fout in dat operating system het voor een kwaadwillende programmeur mogelijk maakt om onbevoegd toegang te krijgen tot gevoelige (patient)informatie? (J Glenn Brookshear) Opmerking: Dit is een interessante vraaag, maar een slechte tentamenvraag, want het is onduidelijk wat het goede antwoord is. Je weet het blijkbaar zelf ook niet, want het antwoord staat niet in je boek. (Frans Voorbraak)
 2. Wat is het verschil tussen een shell en een GUI? Antwoord: Een shell communiceert door middel van tekstinvoer en een GUI geeft objecten weer als iconen en communiceert met veel middelen, zoals een muis. (Carly Hill)
 3. Leg uit wat het principe van FIFO is bij het verwerken van taken in een computer. Waarom wordt dit niet altijd strikt toegepast? Antwoord: Dit betekent first-in, first-out. De taak die het langst in de wachtrij staat, wordt als eerste uitgevoerd. Naast FIFO vindt er echter ook nog prioritering van taken plaats, waardoor taken soms toch voorrang kunnen krijgen. (Gersom van Ginkel)
 4. Hoe noem je een sequentie van instructies die niet door meerdere processen tegelijkertijd mag worden uitgevoerd? Antwoord: critical region (Gersom van Ginkel)
 5. Als een computer een applicatie draait die meer ram-geheugen nodig heeft dan er beschikbaar is, kan deze soms dankzij een techniek genaamd 'Virtual Memory' toch draaien. Geef echter ook een nadeel van Virtual memory. Antwoord: Virtual memory reserveert ruimte van de harde schijf, die minder snel toegankelijk is dan het RAM-geheugen.(Rutger de Graaf)
 6. Wat is het verschil tussen Batch processing en multitasking? Antwoord: Batch processing is meerdere processen achter elkaar uitvoeren. Multitasken is meerdere processen tegelijk uitvoeren.(Rutger de Graaf)
 7. Wat is bootstrapping? En waar is bootstrapping voor nodig Antwoord: Bootstrapping is het proces dat het operating system op de main memory zet, dit proces is nodig om de machine te starten.(Tijmen Henrich)
 8. Wat zijn zogenaamde “priviliged instructions” en waar worden deze voor gebruikt? Antwoord kort er wort niet gevraagd naar de werking van priviliged instructions. Antwoord: Priviliged instructions zijn instructies die een CPU alleen uit kan voeren in de Privilige modus. Priviliged instructions worden gebruikt in de beveiliging van een computer tegen gebruikers.(Tijmen Henrich)
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License