Overzicht Informatica

Included page "clone:overzichtinformatica" does not exist (create it now)

Deze wiki, mede mogelijk gemaakt door Wikidot.com, is bedoeld voor studenten Medische Informatiekunde die het boek Computer Science: An Overview van Glenn Brookshear moeten bestuderen in het kader van het vak Overicht Informatica van Module 1.3. Het vak Overzicht Informatica poogt een overzicht van het vakgebied Informatica te geven, omdat bij de studie Medische Informatica het vak Informatica een belangrijke rol speelt maar niet alle onderdelen uitgebreid en systematisch aan de orde komen.

Enkele jaren geleden kwam bij de nabespreking regelmatig naar voren dat studenten geen goed beeld hadden wat op het tentamen voor het vak zou worden gevraagd, en dat men liever wat actiever met de stof bezig zou zijn. Naar aanleiding van deze opmerking is de huidige opzet van het vak bedacht, waarbij studenten door middel van deze wiki gestimuleerd worden actief met de stof bezig te zijn en actieve studenten niet meer kunnen beweren dat niet duidelijk is wat op het tentamen van ze gevraagd wordt.

Regels

  1. Ieder student(e) is lid van een team redacteuren dat verantwoordelijk is voor de pagina van een bepaald hoofdstuk. Op deze pagina staan, onder andere, door studenten voorgestelde tentamenvragen over de stof van het hoofdstuk, waaruit de redacteuren de 10 beste kiezen. De keuze wordt tijdens de colleges Overzicht Informatica door de redacteuren verdedigd in een korte presentatie over het hoofdstuk. (De redacteuren van de pagina van Hoofdstuk x zijn de leden van groep x van de groepsindeling op Blackboard.)
  2. Als je geen redacteur bent van de pagina van een hoofdstuk mag je uiterlijk tot de op de in het document Deadlines op Blacboard vermelde deadline maximaal 2 mogelijke tentamenvragen (inclusief in jouw ogen correcte antwoorden) over de stof van dat hoofdstuk suggereren. Voeg je vraag (of vragen) inclusief antwoord toe aan de lijst onder Voorgestelde Tentamenvragen, en zet er (tussen haakjes) je naam achter.
  3. Redacteuren kiezen de 10 beste tentamenvragen uit de voorgestelde vragen plus de vragen uit de oude top tien. Als twee voorgestelde tentamenvragen in essentie identiek zijn, dan komt alleen de eerst gesuggereerde versie in aanmerking om in de top 10 gekozen te worden.
  4. Voor het tentamen zal de docent in ieder geval voor minstens de helft putten uit de vragen die voorkomen in de top10-lijsten van de verschillende hoofdstukken. (Afhankelijk van de kwaliteit, kunnen zelfs alle, of bijna alle, tentamenvragen uit deze top10-lijsten gekozen worden.)
  5. Een student(e) ontvangt 0.1 bonuspunt op het tentamencijfer Overzicht Informatica voor elke door hem/haar gesuggereerde vraag die in een top10-lijst is terecht gekomen.
  6. Het is de bedoeling dat de redacteuren tijdens de presentatie van de pagina van een hoofdstuk (kort) aangeven welke onderdelen van de stof van het hoofdstuk het belangrijkste zijn (en waarom) voor Medisch Informatiekundigen. Het belangrijkste deel van de presentatie is de presentatie van de gekozen top 10 van beste tentamenvragen. De redacteuren moeten kunnen motiveren waarom sommige voorgestelde vragen wel of juist niet in deze top 10 zijn opgenomen. Studenten met vragen die buiten de top-10 vallen kunnen argumenten aandragen om hun vraag alsnog in de top-10 te krijgen.
  7. De tekst van het hoofdstuk, inclusief de top10-lijst mogen naar aanleiding van de presentatie worden aangepast. De definitieve tekst, inclusief top10-lijst, dient klaar te zijn op zondag na de presentatie. Deadlines voor het voorstellen van tentamenvragen en het publiceren van top10-lijsten staan in het document Deadlines op Blackboard.
  8. Dit is geen typische publieke wiki-pagina. Wijzig geen tekst van iemand anders, tenzij je daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt. Je kunt als redacteuren van een pagina over een hoofstuk bijvoorbeeld afspreken dat 1 van de redacteuren een eerste opzet van de tekst produceert die dan vervolgens door de andere redacteuren wordt verbeterd en aangevuld. Als je als niet-redacteur een antwoord wilt verbeteren, laat dan het oospronkelijke antwoord staan en vermeld bij de voorgestelde wijziging je naam.
  9. Volg verder elke relevante, redelijke ongeschreven regel, en geen enkele onredelijke regel, al dan niet ergens opgeschreven.
unwrittenrules.png

Help

Kijk naar de Help-pagina of naar de Documentatie voor bijvoorbeeld hulp bij de syntaxis.

Toevoegen van vragen

Navigeer (met behulp van de links aan de linkerkant van de pagina) naar het juiste hoofdstuk. Gebruik de tab edit this page om in edit-mode te geraken.
Voeg je vraag toe onder de eventueel reeds voorgestelde vragen in de volgende syntaxis:

 # vraag of opgave. //Antwoord: antwoord of uitwerking. (naam)//

Dat komt er als volgt uit te zien:

  1. vraag of opgave. Antwoord: antwoord of uitwerking. (naam)

Na het drukken op Save kun je dit controleren.

Groepsindeling: zie Blackboard bij documenten Overzicht Informatica

Deadlines: zie Blackboard bij documenten Overzicht Informatica

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License